Група-WD-59CT-WD-66CT
Група-WD-59CT-WD-66CT

Машини за измиване на табли и прибори за хранене

WD-59CT-WD-66CT

  • За автоматично изпиране на тави и прибори за хранене с голям капацитет
  • Оптимални резултати от измиване и сушене
  • Ниска консумация на енергия
  • ECO-FLOW оползотворяване на топлина
Група-WD-59CT-WD-66CT
за измиване на табли
<  25  | 26 |  27  |  28  |  29

( 27 ) М: 0888 214 374

Техническа информация

Download

Technical data sheets
<  25  | 26 |  27  |  28  |  29