Група - WD-B
Група - WD-B

Тунелна машина

WD-B

  • Ниски експлоатационни разходи и минимално въздействие върху околната среда
  • Технология подходяща за взискателни среди - голям капацитет
  • Изключително ниска консумация на вода и големи зони за миене на съдове
  • Удобно за потребителя и обслужване
  • Гъвкаво управление
  • Спестете енергия и време за сушене с ECO-FLOW
  • Подходяща за големи заведения
Група - WD-B
тунелни съдомиялни машини
<  25  | 26 |  27  |  28  |  29

( 25 ) М: 0888 214 374

Техническа информация

Download