Група-ACS-800
Група-ACS-800

Сортировъчна машина за прибори за хранене

ACS-800

  • Намалено натоварване за персонала
  • Хигиеничен - без ръчен допир до чистите прибори за хранене
  • Ефективно управление с динамично сортиране
  • Дълъг живот
Група-ACS-800
<  25  | 26 |  27  |  28  |  29

Цена:

Техническа информация

Download